wiskunde vmbo GL en TL 2021

Op twitter werd ik gevraagd ook eens naar het examen uit de titel te kijken. Dat heb ik gedaan.

De opgaven zijn weer op examenblad.nl te vinden. Mijn uitwerkingen en commentaar staan op deze plek.

Ik heb geen ervaring met wiskunde op het vmbo, dus ik zag eigenlijk voor het eerst zo’n examen. Wat getest werd was een mix van elementaire rekenvaardigheden (soms was optellen/aftrekken/vermenigvuldigen/delen genoeg) en wat moeilijker zaken zoals goniometrie en meetkunde, en werken met exponentiele zaken. Allemaal dingen waarvan je zou willen dat iedereen wat kaas van gegeten heeft.

Waar ik niet helemaal achter kwam is hoe de sommen gedaan zouden moeten worden; het correctievoorschrift was daarvoor te summier. Mijn oplossingen zijn waarschijnlijk niet standaard.

Be Sociable, Share!

2 comments

Ik zou toch iets beter bestudeerd hebben hoe het VMBO rekent. Logaritme kunnen ze helemaal niet, “inklemmen” moet hier worden gedaan. Dat moet zeer verantwoord leiden tot een juist gevonden (uitgeprobeerd) antwoord. Ik geef dat aan omdat de laatste vraag discussie opwerpt. Het verband moet daar ook exponentieel zijn. Als er een lineair verband gebruikt wordt geeft de NVVW aan 0 punten te geven voor de hele vraag van 5 punten. Voor het vinden van de juiste formule vind ik dat prima, echter de vraag eindigt weer met inklemmen, dat op zich is een apart proces en mag mijns inziens weer van punten worden voorzien als weliswaar de verkeerde formule is toegepast.

Een aantal uitwerkingen zijn inderdaad niet gebruikelijk op VMBO, zoals een logaritmische.
Maarbij opg. 6 maken de leerlingen beter gebruik van de gegeven waarden en rekenen de lengte uit met goniometrie. Dit levert een nauwkeuriger antwoord op (91 cm) dan met de o geveer 84.
Bij opgave 20 moet het antwoord natuurlijk …,67 zijn (2/3 afgerond op 2 decimalen).
Verder vooral tevreden en trots op hoe.minn leerlingen het hebben gemaakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2011 TU Delft