Posts tagged wiskunde

Eindexamen wiskunde B, havo, 2023-06-27

Ik heb het examen weer gemaakt en becommentarieerd.
De eerste vier sommen, over zwangerschapsduur, vond ik ongeloofwaardig: parameters met drie tot vijf cijfers achter de komma suggereren een precisie die niet te halen is. Maar rekenmachientjes storen zich daar niet aan.
Voor de rest was het een redelijke afwisseling van exact werken en benaderen met behulp van rekenmachientjes.
De opgaven staan op examenblad.nl en hier zijn mijn uitwerkingen en opmerkingen.

Eindexamen wiskunde B, vwo, 2023-06-23

Ik had wat weinig tijd, maar hier zijn mijn uitwerkingen en opmerkingen. De opgaven staan op examenblad.nl.

Eindexamen wiskunde-B, havo, 2023-05-23

Ik heb ook naar het eindexamen wiskunde B van de havo gekeken. De opgaven zijn op examenblad.nl te vinden; hier zijn mijn oplossingen en opmerkingen

Eindexamen Wiskunde II, vwo, 1975

Nog meer jeugdsentiment: het examen wiskunde II uit 1975. Ik weet niet meer welke methoden ik op dat moment tot mijn beschikking had. Mijn uitwerkingen zijn hier zeker beinvloed door dingen die ik later geleerd heb.

Eindexamen Wiskunde I, vwo, 1975

Via de site van Henk Hofstede vond ik het examen Wiskunde I dat ik in 1975 gedaan moet hebben. Ik moet bekennen dat ik het niet meer herkende. Ik heb het nog maar eens gemaakt. Hier zijn mijn uitwerkingen.

Eindexamen wiskunde-B, vwo, 11-05-2023

De opgaven zijn te vinden op examenblad.nl; zie hier voor mijn uitwerkingen en opmerkingen.
Ik vond het een beetje wisselend. Heel flauwe, bijna voorgekauwde, opgaven met hier en daar een vraag die meer dan één stap diep gingen.

Eindexamen Wiskunde-B, vwo, 2022-07-06

De opgaven zijn te vinden op examenblad.nl. Hier zijn mijn uitwerkingen en commentaar. Ik was iets aardiger dan het tweede examen. Een paar keer moest een beetje worden doorgedacht.

Eindexamen Wiskunde-B, vwo, 2022-05-20

Ik heb het eindexamen gemaakt en van commentaar voorzien.

De opgaven zijn de vinden op examenblad.nl. Hier zijn mijn uitwerkingen en commentaar. Ik vond het examen te doen. Van de twee verhalen-bij-de-opgaven vond ik die van het tekenen van letters niet zo sterk, de opgaven over de lavabommen sneden iets meer hout.

De tafel van oneindig III: twee keer oneindig

We gaan zien dat de tafel van oneindig eigenlijk heel eenvoudig is: twee keer oneindig is oneindig, drie keer oneindig is oneindig, vier keer oneindig is oneindig, … Maar het is niet helemaal eenvoudig in te zien dat die tafel zo eenvoudig is …

Laten we beginnen met twee keer oneindig. We hebben twee zakken met oneindig veel M+M’s: een zak met blauwe en een zak met rode. Die M+M’s leggen we neer en wel zo dat we duidelijk twee keer oneindig zien:

Ik heb de rechthoek maar gekanteld, anders was het plaatje wel erg hoog en dun geworden. Nu willen we zien dat we evenveel M+M’s hebben als in één zak met oneindig veel oranje M+M’s. Dat doen we met de hagelslagmethode: de blauuwe en rode M+M’s op een rij leggen naast de oranje M+M’s op zo’n manier dat elke blauwe/rode bij één oranje M+M hoort, en elke oranje M+M naast één blauwe of rode ligt.

We leggen eerst de oranje M+M’s op een rij. Daarna nemen we telkens een de meest linkse blauwe en een rode M+M’s en leggen die achterelkaar, blauw eerst en dan rood, naast de eerste twee oranje M+M’s die nog geen blauwe of rode buur hebben. Omdat de M+M’s netjes op rijtjes liggen komen ze allemaal aan de beurt: elke blauwe en elke rode krijgt één oranje partner, en elke oranje krijgt één blauwe of rode partner.

In twee zakken met oneindig veel M+M’s zitten er net zoveel als in één zak. Dat klinkt gek, maar in de wereld van oneindig werken sommige dingen nou net anders dan je zou verwachten.

Laat nu zelf maar eens zien dat drie keer oneindig gelijk is aan oneindig; volg de methode voor 3×5 maar, met blauwe, rode, en groene M+M’s. En als dat lukt kun je ook wel zien waarom de tafel van oneindig iedere keer hetzelfde antwoord oplevert: vier keer oneindig is oneindig, vijf keer oneindig is oneindig, …

En oneindig keer oneindig? Oneindig veel zakken met elk oneindig veel M+M’s? Daar zitten er net zoveel in als in één zak met oneindig veel M+M’s. Maar dat zien we volgende keer wel.

Eindexamen wiskunde B vwo 2021-07-07

Eergisteren was de derde gelegenheid voor wiskunde B (vwo). De opgaven staan op examenblad.nl. Ik heb de opgaven gemaakt en eigenlijk weinig commentaar, ze leken mij goed te doen. Zelfs de `contextopgave’ was redelijk, zonder al te veel tekst.

© 2011 TU Delft