Rare vragen, I

Ik heb hier al een paar keer geschreven over vragen die ik voor de wisfaq beantwoord heb. De wisfaq is een prachtig initiatief en Willem van Ravenstein verdient alle lof voor het oprichten en onderhouden van die website. De Koninklijke Bibliotheek heeft zelfs besloten dat de site een deel van ons `digitaal erfgoed’ is en is begonnen de website te archiveren.

De meeste vragen zijn vragen om hulp bij het huiswerk maar soms is er een vraag waar even over nagedacht moet worden en een enkele vraag heb ik zelfs bij mijn eigen onderwijs kunnen gebruiken.

Maar sommige vraagstellers trekken zich weinig van de spelregels aan. Eén van die regels is “wees duidelijk”. De volgende vraag voldeed daar niet echt aan.
Onder de kop Analytische Meetkunde staat het volgende

twee vragen!
1. De parameter van de ellips is : p = b kwadraat : a ;
heel graag de berekening .
2. de namen : ellips is minder dan iets , parabool is gelijk aan iets en hyperbool is meer dan iets. Wat is dit iets ?

Dat was alles …

De tweede vraag had ik als eens beantwoord in Pythagoras, maar van vraag 1 kon ik niets maken. En eigenlijk wilde ik er niets van maken want het was niet eens een volledige zin. Een vraag om nadere informatie leverde de volgende `verduidelijking’

p is loodlijn uit F op lengte-as tot snijpunt met ellips
a is halve lengte-as, b is halve breedte-as
Ik dacht dat jullie dit wel begrepen hadden :Sorry !

Denkt iedereen echt dat wiskundigen helderziend zijn?

Be Sociable, Share!

1 comment

Dat is een van de dingen waarvan ik nog weet dat ik ze moest leren: beter uitleggen, ook als het een vraag is! Ik had inderdaad het idee dat wiskundigen aan een half woord genoeg hadden en dat je ze vooral niet moest vervelen met meer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2011 TU Delft